نتایج جستجو برای عبارت :

family fibertel.com.ar

یک صورت
جمع عربی هست
بر وزن افاعله
كه برای بسیاری
از كلمات به
صورتهای مختلف به كار میرود،
رتبیل كه میشود
رتابله و عبدالله
كه میشود عبادله،
و عملیس كه
میشود عمالقه و غسان
كه میشود غساسنه. اما
یك جمع متداول
فقط در ایران
هست كه مختص
برای جمع اسمهایی
است كه منسوب  به جایی یا
ابیلهای یا فكری
یا عقیدهای هستند،
مثلاً قزاونه جمع
قزوینیها، ادارسه = ادریسیها،
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

hermaieni بی قرار fisher-metaldetector kolm آشپزخونه reportaj28 khndebazar lica niloufarahmadi قابلیتهای جدید نرم افزار حسابداری مهران فروردین