نتایج جستجو برای عبارت :

Cheewit Puer Kah Hua Jai Puer Tur

مذهب اصالت عشق (78 و 79)
78- بسیاری بر این پندارند که عشق بمعنای همسانی و اشتراک بسیار زیاد بین عاشق و معشوق است و لذا بتدریج دچار سوء تفاهم و بلکه سوء ظن و بدگمانی و تهمت نسبت به یکدیگر می شوند که تو مرا فریب دادی!
79- در حالیکه میزان شدت علاقه بین دو نفر انسان همان تمایزات و تفاوتها و بلکه تضادهایی شدید بین آن دو است. مثلاً آدم صبور جذب آدم عجول می شود، آدم متکبر جذب آدم متواضع می شود، آدم احمق جذب عاقل می شود، آدم کافر جذب مومن می شود، آدم بخیل جذب س
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

پـيـام بـاران venooshonar App_ترفندfree fanoosdk fakhtehipr گزیده ای از مقاله های علمی BARBOD ساختنی های گروه fdmusic1 aamozeshb