نتایج جستجو برای عبارت :

کنگره 60 مسافران

هشتمین جلسه از دوره شانزدهمین از سر کارگاه های آموزشی کنگره 60  ویژه مسافران و همسفران شعبه آزادی  ویره با دستور جلسه (در استحکام‌ پایه های مالی و علمی کنگره 60  من چه کرده ام) با استادی مسافر امیر و با نگهبانی مسافر عبدالله وبا دبیری مسافر قاسم در روز پنجشنبه مورخ 16/3/98راس ساعت 17: آغاز به کار نمود.  خلاصه سخنان استاد :
گزارش تصویری دومین و سومین روز دیدار مسافران و همسفران کنگره 60 با آقای مهندس درجمعه 2فروردین و روز شنبه3 مورخ فروردین98سومین روز دیدار نوروزی اعضای کنگره 60 با آقای مهندس نیز برگزار شد که در این راستا یک اتوبوس حامل مسافران و همسفران از نمایندگی استان تبریز، یک اتوبوس حامل مسافران و همسفران از نمایندگی های استان اصفهان، یک اتوبوس هم حامل مسافران و همسفران نمایندگی اراک حضور داشتند، اما مسافران و همسفران استان تهران، سمنان، شهر کرد و دیگ
پنجمین جلسه از دوره هفدهم‌ از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60  ویژه مسافران و همسفران شعبه آزادی با دستور جلسه ( چگونه از کنگره 60 قدر دانی می کنیم ؟) با استادی مسافر خیراله و با نگهبانی مسافر عبداله و با دبیری مسافر مصطفی در روز پنجشنبه مورخ 98/3/30راس ساعت 17: آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد:
سیزدهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران،
روزهای یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۲۶، با استادی: آقای علی، نگهبانی: آقای مجتبی، دبیری:
آقای سهراب، با دستور جلسه: "در کنگره ۶۰ چگونه قدردانی می‌کنیم؟"، رأس
ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
اگر ما نباشیم کنگره به کار خودش ادامه می‌دهد و خدمتگزاران کنگره نیازی
به قدردانی ما ندارند و در واقع این ما هستیم که نیاز داریم شکرگزار و قدردان زحمات
آنها باشیم که باعث شدند ما زندگی ازدست‌رفته‌مان را دوباره به دست بیاوریم و وقتی
مسافران و همسفران این دستور جلسه را کاربردی کنند هرگز طلبکار کنگره نخواهند بود بلکه
خود را مدیون کنگره می‌دانند.
یازدهمین جلسه از دوره یازدهم، از سری کارگاه‌های
آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۱۲، با استادی: آقای هادی، نگهبانی: آقای مجتبی، دبیری: آقای سهراب، با
دستور جلسه: "در استحکام پایه‌های مالی و علمی کنگره،
من چه کرده‌ام؟"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
یازدهمین جلسه از دوره یازدهم، از سری کارگاه‌های
آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران، روزهای سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۲۸، با استادی: آقای مهدی، نگهبانی: آقای مهران، دبیری: آقای علی‌اصغر،
با دستور جلسه: "در کنگره ۶۰ چگونه قدردانی می‌کنیم؟"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
چهاردهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران،
روزهای یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۴/۲، با استادی: آقای علیرضا، نگهبانی: آقای مجتبی، دبیری:
آقای سهراب، با دستور جلسه: "هفته دیده‌بان"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به
کار نمود.
دوازدهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران،
روزهای یکشنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۱۹، با استادی: آقای حسین، نگهبانی: آقای مجتبی، دبیری
موقت: آقای هادی، با دستور جلسه: "وادی دهم و تأثیر آن روی من"، رأس ساعت
۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
این جلسه، جلسه سوم از دوره شصت و ششم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60؛ ویژه مسافران و همسفران سفردوم، با دستورجلسه هفته دیده‌بان، در روز چهارشنبه 1398/3/29 با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری مسافر محمد، راس ساعت 9:10 آغاز به کار نمود.من روزی که می‌خواستم کنگره را شروع به کارکنم، همان روز می‌دانستم که این کنگره گسترش پیدا خواهد کرد، و می‌دانستم که این کنگره چیزی هست که می‌ماند و پایانش در اختیار ما نیست.
                                                روز یک شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه نودوهشت مسافران لژیون ۴ به استادی کمک راهنمای محترم مسافر سینا با دستور جلسه سی دی دیسپ با حضور مسافران آغاز به کار نمود.
این جلسه، جلسه سوم از دوره شصت و ششم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60؛ ویژه مسافران و همسفران سفردوم، با دستورجلسه هفته دیده‌بان در روز چهارشنبه 1398/3/29 با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری مسافر محمد راس ساعت 9:10 آغاز به کار نمود.من روزی که می‌خواستم کنگره را شروع به کارکنم همان روز می‌دانستم که این کنگره گسترش پیدا خواهد کرد و می‌دانستم که این کنگره چیزی هست که می‌ماند و پایانش در اختیار ما نیست.
هفته دیده‌بان را به آقای مهندس و خانواده محترمشان و همچنین کلیه دیده‌بان محترم مسافران و همسفران زحمت‌کش کنگره ۶۰ تبریک می‌گویم انشاءالله در این هفته آن‌گونه که شایسته این بزرگان است بتوانیم قدردانی و سپاس به عمل‌آوریم.کنگره مکان امنی هست که هر کس با ورود در آن باید حرمت آن را حفظ نماید. در هر جلسه از کارگاه آموزشی این جمله خوانده می‌شود که بار معنوی زیادی دارد. درواقع همین‌طور است زمانی که من به‌عنوان یک همسفر وارد این مکان امن و مقد
این جلسه، جلسه سوم از دوره شصت و ششم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60؛ ویژه مسافران و همسفران سفردوم، با دستورجلسه هفته دیده‌بان، در روز چهارشنبه 1398/3/29 با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری مسافر محمد، راس ساعت 9:10 آغاز به کار نمود.من روزی که می‌خواستم کنگره را شروع به کارکنم، همان روز می‌دانستم که این کنگره گسترش پیدا خواهد کرد، و می‌دانستم که این کنگره چیزی هست که می‌ماند و پایانش در اختیار ما نیست.
جلسه ششم از دوره بیست و نهم، از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی شهرری، ویژه مسافران و همسفران، روزهای شنبه مورخ 98/03/25 با استادی دیده بان محترم آقای امین دژاکام،نگهبانی مسافر محمد، دبیری مسافر جواد،با دستور جلسه (در کنگره60 چگونه قدردانی کنیم؟)رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.در کنگره راهنمایان حقوقی را دریافت نمی کنند و با عشق در حال آموزش افراد هستند، و از آن چیزی که آموخته اند، به افراد دیگر انتقال می دهند و این خاصیت موجی است، و یا
به نام قدرت مطلق اللهسلام  دوستاناحتراماًاز همسفران  و مسافران خواستارمتا در دو صفحه اینستاگرامی کنگره  به آدرس congress60وبکش و بکش به آدرس bekesh_va_nekeshعضو شوند و به دیگران نیز معرفی نمایند.این دو صفحه حاصل تلاش و خدمات و زحمات خانم شانی دژاکام می باشدبا احترام و سپاس فراوان
نهمین جلسه از دوره یازدهم،
از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور، ویژه مسافران،
روزهای سه‌شنبه مورّخ ۱۳۹۸/۳/۱۴، با استادی: آقای حمید، نگهبانی: آقای مهران، دبیری:
آقای علی‌اصغر، با دستور جلسه: "در استحکام پایه‌های مالی و علمی کنگره، من
چه کرده‌ام؟"، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
هفتمین جلسه از دوره چهاردهم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با دستور جلسه (در  کنگره 60 چگونه قدر دانی می کنیم ؟ ) با استادی مسافر فرشاد و با نگهبانی مسافر حسین و با دبیری مصطفی در روز سه‌شنبه مورخ 98/3/28 راس ساعت17  : آغاز به کار نمود.
خلاصه سخنان استاد:
جلسه، جلسه چهاردهم از دوره شصت و پنجم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفردوم، با دستورجلسه  در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره، من چه کرده ام؟ در روز چهارشنبه 1398/3/08 با استادی و نگهبانی استاد امین و دبیری همسفر زهرا راس ساعت 9:20 آغاز به کار نمود.
نهمین جلسه
از دوره یازدهم، از سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره ۶۰، نمایندگی عطّار نیشابور،
ویژه مسافران و همسفران، روزهای پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰، با استادی: کمک راهنمای
محترم آقای علی، نگهبانی: آقای مسلم، دبیری: آقای علیرضا، با دستور جلسه: "در
کنگره ۶۰
چگونه قدردانی می‌کنیم؟" و جشن تولد اولین سال رهایی مسافر محمد، رأس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
به نام دانای خردمندکنگره نیازی به من ندارد چون تا وقتی که من اصلاً در کنگره حضور نداشتم کنگره بدون من هم به راهش ادامه می‌داد پس اگر من از کنار کمک هایی که کنگره به من کرده است بی تفاوت بگذرم در ادامه خودم هم محروم می شوم ولی اگر بتوانم به کنگره کمک کنم باعث می شوم که پایه های مالی خودم را هم قوی کنم. همان طور که یک چشمه آب، زمانی آبش بالا می زند که پر از آب باشد من هم زمانی می توانم به استحکام مالی کمک کنم که خودم به سطح مطلوبی رسیده باشم.
مشهد میزبان نخستین کنگره بین المللی آسیایی هیپنوتیزم و ششمین کنگره بین المللی هیپنوتیزم است. رئیس انجمن هپینوتیزم آسیا گفت: این کنگره روزهای 23 تا 26 مهر ماه امسال در مشهد برگزار می شود. دکتر مهدی فتحی افزود:  170 متخصص حوزه هیپنوتیزم از 22 کشور جهان در این همایش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرکت می کنند. وی گفت: میهمانان خارجی این کنگره از کشورهای مختلف از جمله چین، اندونزی، ژاپن، هند، ارمنستان، ترکیه، سوئد، سوئیس، بلژیک، آلمان، فرانس
جلسه چهارم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران کنگره شصت نمایندگی اروند آبادان با دستور جلسه "در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره من چه کرده ام" با استادی "آقا عباس" و نگهبانی"آقا حسن" و دبیری "آقا علیرضا"در روز سه‌شنبه مورخ 98/03/14ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
 به نام خالق هستی‌بخش.
روز سه‌شنبه 98/03/28جلسه پنجم از دور هفدهم  کارگاه‌های آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی امین گلی با استادی  مسافر امرا  و نگهبانی مسافر کورش  و دبیری مسافر احمد با دستور جلسه "در کنگره چگونه قدردانی کنیم   " رأس ساعت17 آغاز به نمود.
 من زمانی که از شخصی قدردانی می‌کنم، خودم در وضعیت روحی و احساسی خوب و بالایی قرار می‌گیرم و حس می‌کنم نعمات فراوانی به‌سوی من جذب می‌ش
به نام خالق هستی روز یکشنبه2تیرماه 1398 جلسه هفتم ار دورهفدهم کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران  کنگره 60 با استادی ایجنت محترم مسافر نادر ونگهبانی مسافر مرتضی ودبیری مسافر حسین بادستور جلسه "جشن هفته دیده بان "راس ساعت 17 شروع به کار نموداین چهارده دیدبان کارهای اساسی کنگره زیر نظرشان هست و زحمت میکشند و ما وظیفه داریم قدردان زحمات ایشان باشیم
                      به نام خالق هستی بخشروز پنج شنبه 98/3/30 جلسه سوم از دور پانزدهم کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60ویژه مسافران و همسفران شعبه امین گلی با استادی کمک راهنما محترم مسافر حسین، نگهبانی مسافر حجت و دبیری مسافر محمد و با دستور جلسه ی "در کنگره 60 چگونه قدر دانی کنیم؟" و همچنین "سومین سال رهایی کمک راهنما ی محترم مسافر سعید" راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
اگر قدر دان آموزش ها و امکاناتی که در کنگره در اختیار شما ق
دوره
هشتاد و هفتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران
کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر آرزو با دستور
جلسه عدالت ، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند ؟ در تاریخ 99/06/12 راس ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.دانلود فایل صوتی سخنان آقای مهندس
این جلسه، جلسه سوم از دوره شصت و ششم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60؛ ویژه مسافران و همسفران سفردوم، با دستورجلسه هفته دیده‌بان در روز چهارشنبه 1398/3/29 با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری مسافر محمد راس ساعت 9:10 آغاز به کار نمود.من روزی که می‌خواستم کنگره را شروع به کارکنم همان روز می‌دانستم که این کنگره گسترش پیدا خواهد کرد و می‌دانستم که این کنگره چیزی هست که می‌ماند و پایانش در اختیار ما نیست.
شنبه 1 تیر 1398


رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/03/29روز چهار شنبه و مصادف با دستورجلسه هفته دیده بان
پس از تقدیر از این بزرگوارانشاهد رهایی مسافران کنگره 60 از دام مواد
مخدر و نیکوتین بودیم

روز
یکشنبه مورخ 98/03/12 جلسه پنجم از دوربیستم از سری کارگاه های آموزشی
کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان ویژه آقایان مسافر با دستور جلسه هفتگی در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟با نگهبانی مسافرمرتضی و استادی مسافر امیرحسین و دبیری مسافر مهدی راس ساعت 17:30 آغاز بکار نمود. کنگره
راه خودش را ادامه میدهد چون یک تفکر است چه ما کمک بکنیم وچه نکنیم راه
خودش را ادامه میدهد فقط ما هستیم که از قافله جا میمانیم ود
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

هفته نامه استانی کهن دیار مراغه فرهنگی،اجتماعی jelveyeumahtab انواع کرم و روغن پوست lebasmahaliall یادداشت های استاد سعادت میرقدیم Jacqueline's site تفسیر آفتـاب TOPLINK حرف های جدی digistyle