نتایج جستجو برای عبارت :

نجاتم بدهbys

من خودم را برایت ترجمه می كنمتو نیز خودت را برایم دكلمهبار ها و بارهانه من معنای خسته كننده ای می شوم ونه تو حسی تكراریبرایم از روزهای نبودن بگوكه نمی دانیم چگونه گذشتتمام معادلات بر هم خورد و من عاشقت شدمآنگونه كه گویی قرن هاست عاشقت مانده امتو را یافته استتو را خواندهكه دل من گرفت از جداییچه سود، دل های گرفته كم نیستاینجا درد ها زیاد استدردِ پشت و پای من، هیچ نیسترانش زمین روحم، شدید است و غمگینامیدی به نجاتم، راهی به خروجم، نیستدل اثیرم
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

alborznrayaneh tileceram مسیر معوج ......... tavanparastar iran-intex techgargdarste bartarinfelezyab hochlernquarciou مطالب اینترنتی asdewew