نتایج جستجو برای عبارت :

دالانهای قبریهود

مرگ من روزی فرا خواهد رسید :در بهاری روشن از امواج نور.در زمستانی غبارآلود و دوریا خزانی خالی از فریاد و شورمرگ من روزی فرا خواهد رسید:روزی از این تلخ و شیرین روزهاروز پوچی همچو روزان دگرسایه ی زامروزها، دیروزهادیدگانم همچو دالانهاي تارگونه هایم همچو مرمرهای سردناگهان خوابی مرا خواهد ربودمن تهی خواهم شد از فریاد دردمی خزند آرام روی دفترمدستهایم فارغ از افسون شعریاد می آرم که در دستان منروزگاری شعله می زد خون شعر
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

erinlula وبلاگ منم و خودم تنهایم venosgrafikc bahar2 18947511 کنج تنهایی خلاقانه دربهار Frank's page pokehghorveh dsmusic