نتایج جستجو برای عبارت :

اعتراض به حکم رشد

وکیل ملکی
چگونگی اعتراض شخص ثالث اگر در خصوص دعوایی رای صادر شود به طوری که به
حقوق شخص ثالث خدشه وارد آورد، آن شخص یا نماینده او در دادرسی دخالت
نداشته است و منتهی به صدور رای شده است، می تواند نسبت به رای اعتراض
نماید.
مراحل تقدیم دادخواست
باید به موجب دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض
باشد و همانطور که گفتیم به دادگاهی ارائه می شود که رای قطعی مورد اعتراض
را صادر نموده است.
شرایط اعتراض شخص ثالث
شخص ثالث حق دارد به
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

poonehflowrt enfejar120 magicaldubs tesjahrpadar نگاهی نوین به شیمی ogoutacpo platecutleryh cablegp wallex دانلود آهنگ جدید